SISTEMINĖ ŠEIMOS TERAPIJA

tai vienas iš praktinės psichologijos metodų, orientuotų į klientą, kaip visumą - kaip sistemą (šeima, giminė, protėviai ir kt.). 


Šio metodo pagalba yra galimybė sistemiškai pažvelgti į iškilusius sunkumus, ieškoti ir atrasti netradicinius sprendimo būdus, gilinantis į šeimos, kaip sistemos struktūrą. Vienas iš pagrindinių šios terapijos įrankių yra konsteliacija arba sustatymas. 

Žodžio konsteliacija /lot. constellatio/ reikšmė - dangaus kūnų (žvaigždžių) savitarpio padėtis,  kokio nors dalyko ar reikalo padėtis, susiklosčiusios aplinkybės, tam tikra konfigūracija. 

Terapijoje sustatymas (konsteliacija) - tai procesas - probleminės situacijos išdėstymas ir galimybė pažvelgti į savo situaciją tarsi iš šalies, iš kitos pozicijos, siekiant atrasti priežastinį ryšį ir situacijos sprendimą.
Tai galimybė atrasti bei pamatyti savyje ir savo sistemoje tai, kas dar neatrasta, nežinoma, tai galimybė pažinti, priimti, rasti savyje jėgų ir resursų sprendimams ir pozityviems pokyčiams vykdyti.
Tam tikrų dalykų suvokimas, pozityvus ir taikus sprendimas teigiamai veikia patį asmenį ir visą to asmens sistemą. Vyksta transformacija.


SISTEMA - vienas su kitu susijusių elementų visuma, kurie veikia ir įtakoja vienas kitą, tarp kurių egzistuoja tam tikri ryšiai. Sistemoje esantys ryšiai yra ganėtinai stipresni nei už tos sistemos ribų.  

Viena sistema yra dar kitos, didesnės sistemos dalis, o ši - sekančios didesnės dalis ir t.t. 

Pavyzdžiui žmogaus organizmo visa biologinė sistema  sudaryta iš organų - mažesnių biologinių sistemų, kiekvienas organas sudarytas iš ląstelių, atomų - dar mažesnių biologinių sistemų. Pats žmogus yra savo šeimos sistemos elementas; asmens šeima, kaip elementas priklauso giminės sistemai, vietovės sistemai, šalies sistemai, politinei sistemai,  religinei sistemai ir t.t. 

Sistemoje elementai susiję tarpusavyje tam tikrais ryšiais, bet nebūtinai visi su visais tiesiogiai ir turi vienas kitam įvairaus pobūdžio įtaką.

Sistemose egzistuoja tam tikri dėsniai, tam tikra tvarka, tam tikros dinamikos - judėjimas ir tą judėjimą veikiantys veiksniai, išorinė ir vidinės jėgos.

Kiekvienoje sistemoje vyksta įvairūs išoriniai bei vidiniai procesai - dinamikos, kurios įtakoja asmens jausmus, emocines būsenas, fizinę savijautą, elgesio modelius, tarpasmeninių santykių  ir Gyvenimo kokybę. 

 • Iškilusių klausimų sprendimas šiuo metodu gali gana greitai ir efektyviai išjudinti, tam tikrose srityse, susikaupusį krūvį. 
 • Kartais užtenka vienos konsteliacijos ir situacija, kėlusi sunkumą, išsisprendžia, o kartais reikia daugiau statymų (konsteliacijų). 

 • Viskas priklauso nuo pačio žmogaus nusiteikimo, vidinio pasiruošimo ir noro atsiskleisti, atsiverti. 

 • Rekomenduojamos sesijos konsultacijų, kurių metu, ieškoma atsakymų, sprendimo būdų į atskirus klausimus, praeitose sesijose iškilusias detales. 

 • Terapija - tai procesas, kaip ir gyvenimas.

KAIP VYKSTA KONSTELIACIJOS /IŠDĖSTYMO, SUSTATYMO/ TERAPIJA

Taikant konsteliacijų terapinį metodą, procesas gali vykti keletu būdu:

1. Uždara konsultacija - bendrauja tik klientas ir konsultantas. Klientas išsako savo poreikius, vizijas, siekius, pageidavimus. Konsultantas, išklausęs klientą, rekomenduoja proceso eigą ir metodus, aptaria tai su klientu ir abu priima sprendimą apie tolimesnę konsultacijos ir sekančių konsultacijų eigą.
2. Atvira konsultacija - vyksta mažoje arba didesnėje grupėje žmonių. 

Tokioje grupėje dalyvauja: 

 • Klientas, kuris užsako konsteliacijų terapiją;
 • kiti grupės nariai, kurie terapijos procese atlieka atstovų vaidmenis, atstovauja reikalingus konsteliacijos elementus /asmenybės tam tikras puses, šeimos ar giminės narius, darbdavius, kolegas, verslo partnerius,  namus, vietas ir kitus reikalingus elementus/. 

3. Dalyvauti kosteliacijų terapijose gali visi:

 • kuriems priimtinas šis metodas,
 • kuriems aktuali tam tikra sprendžiama tema,
 • kurie nori spręsti savo asmeninius, tarpasmeninius, šeimos, darbo, verslo ir kt. klausimus, būdami atstovų pozicijoje,
 • norintys susipažinti su šia metodika,
 • tiesiog norintys tobulėti ir atrasti kai ką naujo.
 4. Pasirinkimas:
 • Kartais žmonės nebūna pasiruošę atsiverti ir kalbėti apie sau svarbų klausimą platesniam žmonių ratui, tuomet tinka pirmasis variantas - uždara konsultacija. 
 • Dažnai atlikus keletą ir daugiau uždarų konsultacijų, žmogus apsisprendžia pereiti prie atviros konsultacijos.

 • Svarbiausia tai, ko pats žmogus pageidauja ir koks jo pasirinkimas. 


Konsultavimas ir sprendimų ieškojimas kartu gali vykti tiek individualiai, tiek poroje ir grupėje: +370 68477097


0
 .